Esteetön ympäristö

Tulosta

Mitä esteettömyys on?

Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun rakennuksen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on helppo päästä. Lisäksi tilat ja niissä olevat toiminnot ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia. Esteettömyys on kaikenkaikkiaan laaja kokonaisuus, johon kuuluu mm. rakennettu ympäristö, joukkoliikenne, palvelujen, kulttuurin ym. saavutettavuus sekä tuotteiden ja palveluiden käytettävyys.

Esteetön ympäristö - kaikkien etu

Liikkumis- ja toimimisesteiset ovat henkilöitä, joiden kyky liikkua ja toimia itsenäisesti on sairauden, vamman tai muun syyn takia heikentynyt väliaikaisesti tai pysyvästi. Usein ympäristön esteet hankaloittavat myös lastenvaunujen tai raskaiden kantamusten kanssa kulkevien sekä vanhusten arkea.

Toisaalta voidaan ajatella niin, että käyttäjien sijasta rakennus, joka ei ole turvallinen, toimiva tai miellyttävä, on liikkumis- ja toimintaesteinen. Rakennukset suunnitellaan kuitenkin ihmisiä varten, ei ihmistä rakennuksia varten. Uusissa rakennuksissa ja niiden toimintaympäristössä otetaan esteettömyys usein huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Jo rakennettu rakennus ja ympäristö voidaan muuttaa esteettömäksi.

Esteettömyyskartoitus

Huoltomaailma suorittaa jo rakennetun ympäristön esteettömyyskartoituksia. Kartoitus voidaan tehdä kotiin ja sen ympäristöön, työpaikalle, kouluun, päiväkotiin tai vaikkapa virastoon. Kartoituksen pohjalta saadaan käyttöön selkeät toimenpide-ehdotukset tilojen muutostöihin ja ohjeet nopeisiin muutoksiin. Jo pienilläkin muutostöillä voidaan toimintaympäristö saada paremmin saavutettavaksi ja toimivaksi; tilat palvelevat käyttäjiä paremmin ja ihmiset viihtyvät.

Miksi esteettömyyskartoitus?

Esteetön ympäristö on turvallinen ja toimiva. Esteetön ympäristö mahdollistaa myös itsenäisen asumisen tai asioimisen henkilöille, jotka huonosti toimivassa ympäristössä olisivat toisten avun varassa.

Esteettömyyskartoituksen tavoitteena on tuottaa kiinteistön tai huoneiston omistajalle ja käyttäjälle selkeää ja helppolukuista tietoa toimintaympäristön esteettömyydestä. Kartoituksen yhteydessä kiinnitetään huomiota erityisesti ympäristön esteettömyyteen liikkumis- ja toimimisesteisten käyttäjien tarpeet huomioon ottaen.

Mitä saadaan?

Kartoituksen tuloksena saadaan raportti, jossa on selkeitä ja helppolukuisia toimenpide-ehdotuksia. Ehdotuksia noudattamalla jo rakennettu ympäristö voidaan muuttaa lähemmäksi esteetöntä ympäristöä, joka on kaikille käyttäjille toimivampi, helpompi ja parempi. Pienillä muutoksilla ja parhaimmillaan pelkillä toimintatavan muutoksilla saadaan aikaan huomattavia parannuksia tilojen esteettömyydessä. Esteettömässä tilassa käyttäjät, asukkaat ja asiakkaat viihtyvät, siellä on helpompi ja mukavampi asua ja asioida.

Kenelle esteettömyyttä?

Jokainen meistä on jossain elämänsä vaiheessa liikkumis- tai toimimisesteinen. Lastenvaunujen kanssa kulkeminen aiheuttaa päänvaivaa, ikäännymme, näkö, kuulo tai liikuntakyky heikkenevät. Esteetön ympäristö helpottaa tilojen käytettävyyttä kaikille käyttäjille.

Koska?

Helpointa rakennetun ympäristön esteettömyyteen on vaikuttaa jo hankesuunnitteluvaiheessa, tai perusparannusta tai uutta rakennusta suunniteltaessa. Olemassa olevaa toimintaympäristöä voidaan muuttaa esteettömäksi toimintatapojen muutoksilla ja jo pienillä korjaustoimenpiteillä.

Huoltomaailma on Invalidiliitto r.y.:n yhteistyökumppani ja tekee Invalidiliiton suosituksen mukaisia rakennetun ympäristön esteettömyyskartoituksia. Lisätietoja esteettömyydestä ja esteettömyyskartoituksesta invalidiliiton sivuilta www.esteeton.fi

Kysy lisää rakennetun ympäristön esteettömyyskartoituksesta.

Toteutus Pirpoike, Design by Joomla 1.6 templates