Paloilmoitinlaitteet

Tulosta

Huoltomaailma on koulutettu ja hyväksytty automaattisten paloilmoitinlaitteistojen sekä automaattisten sammutuslaitteistojen eli sprinklerijärjestelmien hoitaja ja valvoja sekä lakisääteisten kuukausikokeilujen suorittaja.

Paloilmoitinlaitteet

Automaattinen paloilmoitinlaitteisto on turvalaitteisto, joka tunnistaessaan tulipalon synnyn tekee automaattisesti ilmoituksen hätäkeskukseen ja hälyttää myös valvottavassa tilassa. Järjestelmä koostuu ilmoitinkeskuksesta, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista ja paikallishälyttimistä. Paloilmoitinlaitteisto antaa myös automaattisesti varoituksen sen toimintaa haittaavista vioista. Paloilmoitinlaitteistoon voidaan liittää automaattinen sammutusjärjestelmä eli sprinklerilaitteisto sekä turvavalaistus- ja poistumistievalaistusjärjestelmät. Paloilmoitinjärjestelmä ja siihen liitetyt järjestelmät on lakisääteisesti tarkastettava ja kokeiltava kerran kuukaudessa. Huoltomaailma suorittaa edellämainittujen laitteistojen hoitoa, valvontaa ja tarkastuksia. Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa voimme tarjota uudisrakennuksiin tai vanhoihin rakennuksiin tarkoituksenmukaisen turvalaitteiston.

Sammutuslaitteisto eli sprinkleri

Sprinklerin suutinSprinklerijärjestelmä on automaattinen palonsammutusjärjestelmä, joka aloittaa palon sammutuksen ruiskuttamalla vettä palokohteeseen ja välittää samalla palohälytyksen hätäkeskukseen.Sen toiminta perustuu siihen, että lämpötilan ylitettyä tietyn arvon, sprinklerisuuttimen kapseli rikkoutuu ja vesi pääsee virtaamaan sprinklerisuuttimen läpi. Se soveltuu kohteisiin, joissa vesi on sopiva sammutusaine ja joissa kohteen paloympäristö edellyttää tehokasta ja automaattista sammutusjärjestelmää. Sprinklerilaitteisto estää lähes kaikki tulipalosta aiheutuvat henkilövahingot, suurimman osan omaisuusvahingoista ja lähes kaikki keskeytysvahingot. Ei ole mitään yhtä tehokasta keinoa estää palokuolemia kuin oikein toteutettu sprinklerilaitteisto. Nykyaikainen sprinklerilaitteisto soveltuu erittäin hyvin myös asuntoihin, sairaaloihin ja muihin hoiva- ja  hoitolaitoksiin, joissa palokuoleman riski on kaikkein suurin. Automaattinen sammutuslaitteisto on lakisääteisesti tarkastettava ja kokeiltava kerran kuukaudessa. Huoltomaailma suorittaa sprinklerilaitteistojen hoitoa, valvontaa ja tarkastuksia. Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa voimme tarjota kaikkiin kohteisiin, myös vanhoihin rakennuksiin tehokasta ja tarkoituksenmukaista sammutuslaitteistoa.

Palovaroittimet

Kattoon kiinnitetty palovaroitinPalovaroitin on paloturvallisuuslaite, joka reagoi ilmassa olevaan savuun voimakkaalla hälytysäänellä. Yleisesti kotitalouksissa käytettävät palohälyttimet perustuvat tulipalossa syntyvien hiukkasten havaitsemiseen. Hälytin voi perustua myös lämmön, infrapunasäteilyn tai palokaasujen havaitsemiseen. Tavalliset palovaroittimet eivät tunnista häkää (hiilimonoksidi). Markkinoilla on myös nestekaasun tunnistavia ja yhdistettyjä palo-/hiilimonoksidi varoittimia. Yleensä varoittimet toimivat samalla paristolla jopa kolme vuotta, mutta ne tulisi tarkastaa ainakin kerran vuodessa. Hyvänä muistisääntönä on tarkistaa paristot hätänumeropäivänä 11.2. Palovaroitin on Suomessa pakollinen joka huoneistossa, myös kesäasunnoissa. Palovaroittimen huoltoUseampikerroksisessa asunnossa on asennettava joka kerrokseen vähintään yksi palovaroitin. Yhden palovaroittimen tehokas toiminta-alue kattaa noin 60 m2. Palovaroittimen hankkiminen, asentaminen ja toimintakunnosta huolehtiminen on asukkaan vastuulla.

Huoltomaailma myy, asentaa ja huoltaa kaikentyyppisiä varoittimia.

Häkävaroitin

Hiilimonoksidi eli häkä on mauton, hajuton, väritön ja ilmaa hieman kevyempi sekä erittäin myrkyllinen ja syttyvä kaasu, jota ei voi ihmisen aistein havaita. Suomessa sattuu vuosittain 10-20 häkämyrkytyskuolemaa. Häkää syntyy niukkahappisissa oloissa epätäydellisen palamisen tuloksena, kun poltetaan esim. puuta, öljyä, nestekaasua tai bensiiniä. Mahdollisia lähteitä ovat tulipesät, takat, kaasukäyttöiset laitteet, auton pakokaasut jne.
Häkävaroittimet eivät ole asunnoissa pakollisia. Viranomaiset kuitenkin suosittelevat häkä- eli hiilimonoksidihälyttimien hankkimista. Suositeltavaa on asentaa varoitin jokaiseen huoneeseen, jossa on takka, kaasuhella tai muu tulisija.

Huoltomaailma myy, asentaa ja huoltaa Tukesin hyväksymiä häkävaroittimia.

Alkusammutusvälineet

SammutuspeiteAlkusammutusväline on  tarkoitettu palonalkujen tai pienten palojen sammuttamiseen ja sen tulee olla helposti käyttöönotettavissa. Tavallisimpia alkusammutusvälineitä ovat käsisammutin, sammutuspeite, liikuteltava sammutin ja sankoruisku. Palopostit ja pikapalopostit ovat rakennukseen kiinteästi asennettavia sammutuslaitteita. Sammutusvälineenä voi olla myös palosanko/-ämpäri ja vesitynnyrit. Alkusammutusvälineiden sijoitus ja kunto on hyvä tarkastaa säännöllisesti ja valvoa, ettei niiden eteen jätetä tai varastoida tavaraa. Huoltomaailma myy, asentaa ja huoltaa kaikkia alkusammutusvälineitä.

Yhteydenottopyyntö

Tarjouspyyntö

Palopainike ja -opaste

Paloilmoitin opastekyltti

 

 

 

Kuvien lähde Tukes ja Suomen Pelastusalan Keskusliitto

Toteutus Pirpoike, Design by Joomla 1.6 templates