Hautakivien oikaisutyöt

Suoritamme hautakivien, muistokivien ja niiden aluskivien oikaisu- ja nostotöitä sekä kivien puhdistuksia ja pesuja

Hautausmailla on hyvin tyypillistä, että vuosien ja vuosikymmenten saatossa hautakivet ja niiden aluskivet painuvat epätasaisesti maahan tai routa myllää maaperää niin, että hautakivet vajoavat, kallistuvat ja lopulta jopa kaatuvat. Pahimmassa tapauksessa on vaarana, että kaatuva kivi vahingoittaa hautaa hoitavaa henkilöä, tai kivi vahingoittuu, ja kaatuva kivi vahingoittaa myös naapurihaudan kiveä ja istutuksia. Kallellaan oleva hautakivi ei ole myöskään kovin hoidetun ja arvokkaan näköinen, vaikka istutukset olisivatkin hyvin hoidettuja. Jos hauta on annettu seurakunnan kesähoitoon, seurakunta voi jopa kieltäytyä työturvallisuussyistä enää hoitamasta hautaa, jossa kivi on vaarallisen paljon kallellaan. Pirkanmaan alueen seurakunnat eivät yleensä itse tee lainkaan hautakivien oikaisu- tai nostotöitä. Hautausmaan maaperän laadusta sekä hautakiven alkuperäisen asennuksen huolellisuudesta riippuen hautakivi saattaa vaatia oikaisua jo muutaman vuoden kuluttua hautauksesta.

Suoritamme hautakivien oikaisutöitä ja kaatuneiden kivien nostoja kaikilla Pirkanmaan alueen hautausmailla.

Teemme jokaisen työn yksilöllisesti ja hienovaraisesti. Jos hautausmaan maaperä on riittävän kantavaa ja hyvälaatuista, riittää kallistuneen kiven oikaisuun aluskiven oikaisu molempien kivien ollessa paikallaan. Tällöin oikaisu tapahtuu kiviainesta tiivistämällä vajonneeseen alueeseen aluskiven kohotetun reunan alle. Mikäli maaperä on pehmeää tai savea, tai kivi on jo vajonnut huomattavasti, poistetaan hautakivi ja aluskivi kokonaan pois paikaltaan, pehmeä tai savinen maakerros poistetaan n. 15 - 20 cm syvyydeltä ja tilalle laitetaan kantavaa kivimursketta ja / tai sepeliä sekä hiekkaa, jotka tiivistetään huolellisesti. Tämän jälkeen aluskivi asennetaan oikeaan korkeuteen ja suoraan, ja sen jälkeen hautakivi asetetaan aluskiven päälle. Mikäli haudalla on istutuksia, istutukset poistetaan varovasti ennen oikaisutyötä ja asetetaan oikaisutyön jälkeen huolellisesti takaisin paikalleen. Lopuksi hautakivi ja aluskiven näkyviin jäävä osa pestään ja kivessä mahdollisesti oleva sammal ja jäkälä poistetaan.

Suoritamme myös pelkkiä hautakivien pesuja sekä sammaleen ja jäkälän poistoa. Ota yhteyttä, laitetaan lähimmäisenne hautakivi kuntoon. Tarjouspyyntölomake.

Kaatunut hautakivi

Toteutus Pirpoike, Design by Joomla 1.6 templates